رزومه اصلی

کوروش کمالی

متولد:

۱۶ - ۳ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه غیرانتفاعی اسرار ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

دانشگاه فردوسی

، روابط عمومی و رسانه

، فعال انجمن علمی

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی