رزومه اصلی

mahdi zolfagharzadeh

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۱

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

عمران

عمران ، دانشگاه دانشگاه آزاد زنجان ، کارشناسی