رزومه اصلی

پریسا بزازی

متولد:

۱۹ - ۹ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

بیمارستان ابن سینا

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مسئول اعتبار بخشی

خلاصه فعالیت‌ها : دو دوره ارزشیابی سازمان بهداشت