محمود حسن پور

متولد:

۱۷ - ۱۰ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۹

مخابرات بابل

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

آذر ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰

همراه اول

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲

مخابرات مازندران

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

طرح شمس علوم پزشکی مازندران

کارشناس

اتصال مراکز خدمات درمانی و بهزیستی و درمانگاهها و بیمارستانها به شبکه شمس علوم پزشکی مازندران و بابل

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی کامپیوتر- سخت افزار

100% Complete

CCNA Routing And Switching

100% Complete

CCNP Switch

100% Complete

CCNP Route

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

Mikrotik Router OS

80% Complete

IOU

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

Troubleshooting

100% Complete

Cisco Packet Tracer

100% Complete

Solidworks

100% Complete

Windows OS

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری