رزومه اصلی

Mehrnaz Esmaeili

متولد:

۲۸ - ۷ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

عمران

سازه هاي هيدروليكي ، دانشگاه رودهن ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

عمران

عمران ، دانشگاه دانشگاه رودهن ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عمران

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صدرالمتالهین

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳

شرکت ساختمانی فوج سازان

، مهندسی عمران/ معماری

، متره کردن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

80% Complete

AutoCAD

100% Complete

Autodesk AutoCAD Civil 3D

60% Complete

ETABS

60% Complete

SAFE

60% Complete

Abaqus

40% Complete

Autodesk 3ds Max

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete