محمد داودی

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تاکنون

مهندسی مکانیک

طراحي كاريردي ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

۱۳۹۲ تاکنون

مهندسی مکانیک

طراحي كاربردي ، دانشگاه آزاد واحد اهواز ، کارشناسی ارشد