رزومه اصلی

صادق سعیدیان

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۸

نمایندگی ابزار تراش ساندویک

، مالی و حسابداری

، حسابدار و انبار دار

، کارشناس

دی ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰

صنایع فلزی نوآوران

، مالی و حسابداری

، حسابدار و تنخواه گردان

، کارشناس

تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۴

تاژ

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری صنعتی

بهمن ۱۳۹۴ تاکنون

پارس ایده سبز

، مالی و حسابداری

، سرپرست حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

محاسبات بهای تمام شده و تهیه گزارشات سود و زیان

100% Complete

حسابداری انبار

100% Complete

تهیه گزارشات مدیریت

100% Complete

تهیه صورت های مالی

60% Complete

تهیه صورت مغایرت بانکی

100% Complete

تطبیق حساب

100% Complete

انبارگردانی

100% Complete

اکسل

60% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

60% Complete

نرم افزار مالی نماد ایران

100% Complete

نرم افزار مالی راهکاران سیستم

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی