رزومه اصلی

محمد فاضلی

متولد:

۱۰ - ۳ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

عمران

سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت کالای الکتریک

، مهندسی عمران/ معماری

، مسئول طراحی و اجرای معماری

مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۹

شرکت کالای الکتریک

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۴

شرکت کتام گستر

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

Autodesk Revit Architecture

60% Complete

3DEC-نرم افزار مدلسازی سه بعدی محیط های سنگی ناپیوسته

60% Complete

SAP 2000

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete