رزومه اصلی

نیما بهاری

متولد:

۲۳ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

تولید صنعتی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه آزاد رودهن ، دکتری

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۴ تاکنون

زامیاد خودرو

، مهندسی صنایع

، ریاست کنترل و پایش فرآیند های سازمان (طرح و برنامه)

، سرپرست / مدیر میانی

خلاصه فعالیت‌ها : در این حوزه کوشش می گردد با اجرای ممیزی و ارزیابی فرآیند های سازمان تا حصول نتیجه بهبود همچنین استفاده از هوش سازمانی ( تدوین، پیاده سازی و اجرا) و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده از سازمان و شاخص های فرآیندی ، بهبود مستمر در سازمان جاری سازی گردد.

دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

زامیاد خودرو

، مهندسی صنایع

، ریاست ارزیابی و بهره وری (طرح و برنامه)

، سرپرست / مدیر میانی

شهریور ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۳

زامیاد خودرو

، مهندسی صنایع

، کارشناس طراحی سازمان

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : زمینه فعالیت این واحد در خصوص طراحی چارتهای سازمانی، تدوین شزح ظایف، شناسنامه شغلی، شایستگی شغلی و ... می باشد.

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

زامیاد خودرو

، مهندسی صنایع

، کارشناس تحلیل آمار و اطلاعات

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت های این واحد در خصوص اندازه گیزی و پایش شاخص های فرایندی و سازمانی، تهیه گزارشات تحلیلی و تصمیم ساز مختلف، ارایه بازخورد های مناسب در خصوص پایش سازمان به واد های مرتبط، پیشبرد برنامه بهبود شاخص ها و ... می باشد.

اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸

زامیاد خودرو

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : عمده فعالیت های این واحد تدوین برنامه های مختلف تولید اعم از سالانه تاروزانه با توجه به شرایط، تهیه برنامه احتیاجات مواد ، کنترل موجودی ، سفارشات اقلام مورد نیاز، پیگیری ارسال کالا و اقلام، اانبار داری، تغذیه خطوط تولیدی و .... می باشد.

پروژه‌ها

۱۳۹۰

بازنگری فرآیند های سازمانی طبق مدل APQC

سرپرست و عضو تیم پیاده سازی

۱۳۹۴

تولید و استقرار ERP در سطح سازمان

سرپرست و عضو تیم پیاده سازی

۱۳۹۵

پیاده سازی هوش سازمانی (BI)

مدیر پروژه

۱۳۹۳

ارتباط فرآیند های سازمانی با استراتژی های کلان

سرپرست پروژه

۱۳۹۵

استقرار شاخص های فرآیندی و استراتژیک در BI

مدیر پروژه

۱۳۸۹

تدوین مدلی جدید از شرح وظایف سازمانی و استقرار آن

سرپرست پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدل های فرآیندی

100% Complete

ارزیابی فرآیند ها ی سازمانی

100% Complete

استاندارد های کیفیتی و مدیریتی اعم از ISO و TS

100% Complete

تحلیل داده های داده ها و اطلاعات سازمانی

100% Complete

بازنگری فرآیند ها

100% Complete

طراحی ساختار سازمانی و شرح وظایف و مسئولیت ها

100% Complete

تحلیل فرآیند ها

100% Complete

هوشمندی کسب و کار (BI)

100% Complete

زنجیره تامین و تدارکات

100% Complete

مدیریت انبار و کنترل موجودی

100% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

60% Complete

Statistical analysis (تحلیل های آماری)

60% Complete

طراحی وب سایت

60% Complete

تحلیل کسب و کار

60% Complete

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

100% Complete

کنترل پروژه

60% Complete

برنامه ریزی استراتژیک

60% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

80% Complete

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

80% Complete

سیستم‌ های پشتیبان تصمیم (DSS)

100% Complete

داشبوردهای سازمانی (OD)

100% Complete

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

60% Complete

تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)

60% Complete

مدل تعالی سازمان (EFQM)

60% Complete

بهره وری و عملکرد

80% Complete

BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)

100% Complete

ارزیابی و مدیریت ریسک

60% Complete

مدل سازی

100% Complete

Business Strategy (استراتژی کسب و کار)

60% Complete

مدل فرآیندی APQC

100% Complete

سرممیزی ایزو 9001

80% Complete

ممیزی بر پایه ریسک

60% Complete

توسعه نرم افزار

60% Complete

Strategic management (مدیریت استراتژیک)

60% Complete

Microsoft SQL Server

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Project

60% Complete

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

100% Complete

SharePoint

80% Complete

Bizagi BPMS

80% Complete

Adobe Flash Professional

60% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Windows

100% Complete

Microsoft Visio

100% Complete

Prezi Pro v5.2.8

100% Complete

Statistical analysis (تحلیل های آماری)

100% Complete

TOPSIS

60% Complete

UML

80% Complete

RUP

60% Complete

Photography

60% Complete

Eviews

60% Complete

Dreamweaver

60% Complete

نرم افزار آماری R

40% Complete

Matlab

40% Complete

Tableau

100% Complete

SPSS

80% Complete

Scrum Methodology

80% Complete

Gams

40% Complete

HTML

60% Complete

کارت امتیازی متوازن (Bsc)

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)