رزومه اصلی

محمدعلی کردسدهی

متولد:

۷ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مواد و متالورژی

متالورژی صنعتی ، دانشگاه یزد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۷۹

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مواد

جوشکاری ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

فولاد مبارکه اصفهان

، سایر

، کارآموزی1

مرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت گداز صنعت

، سایر

، کارآموزی2

پروژه‌ها

۱۳۹۵

بررسی و حصول سیکل عملیات حرارتی آلیاژآلومینیوم 7075(پروژه ی کارشناسی)

۱۳۹۵

بررسی و حصول سیکل عملیات حرارتی آلیاژآلومینیوم نزدیک به 2024

۱۳۹۵

جوشکاری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 420 و ارزیابی خواص جوش

۱۳۹۶

بررسی اثر استفاده از نانو ذرات تقویت کننده و عملیات حرارتی بر خواص جوش اصطکاکی-اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6082(پروژه ی کارشناسی ارشد)

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

استفاده از کلید فولاد

80% Complete

بررسی و انجام آزمایشات مربوط به مهندسی مواد

60% Complete

Image Processing

60% Complete

Solidworks

20% Complete

Xpert highsource

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete