رزومه اصلی

Akbar Ha

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲

پارس جنوبی - شرکت آرمه نو

، سایر

، کارشناس پایپینگ

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کارشناس کنترل کیفی پایپینگ کارشناس هیدروتست کارشناس دفتر فنی

شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت ملی نفت ایران

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس تعیرات خطوط لوله نفت و گاز

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

60% Complete

Ansys

60% Complete

MS Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی