زهرا فعله گری

متولد:

۱۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مامایی

دانشگاه علوم پزشکی سنندج ، کارشناسی معدل , ۱۵

علایق و فعالیت‌ها

علاقه به کار بالینی مادر و نوزاد و مراقبت های مربوطه

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

افتخارات

کار در بخشهای ژنیکولوژی اشتغال دربلوک زایمان و درمانگاه مراقبت از نوزاد.رگ گیری و خون گیری از نوزاد مراقبت و مدیریت مادرباردار

کسب مقام پرسنل نمونه از بین کل پرسنل بخش

کار در اورژانس به صورت اضافه کاری