حمیده صفری نیا

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰

شرکت غرب استیل

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت سازه پویش

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت آذین الکترونیک پیشرو (آذین خودرو)

، مهندسی مکانیک/هوافضا