رزومه اصلی

سیمین جدیدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مدیریت

بیمه ، دانشگاه علوم اقتصادی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵

بیمه پارسیان

، سایر

، کارشناس صدور

مهر ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت تجهیز گستر شیدکوه

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و مدیر روابط عمومی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روابط عمومی

60% Complete

نرم افزار Out Look

100% Complete

نرم افزار نوآوران

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی