رزومه اصلی

Morteza Bateni

متولد:

۱۴ - ۲ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۷

فروشگاه پروشات

، سایر

، 1 سال مسئول فروش در شعبه 3 پروشات (مرکز خرید ونک)

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸

فروشگاه پروشات

، سایر

، 1 سال مسئول فروش در شعبه 2 پروشات (خیابان ونک)

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹

پروشات

، سایر

، 1 سال مسئول توزیع پوشاک به سراسر ایران در دفتر مرکزی پروشات

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت مجموعه کانون عصر بازی (مکعب)

، سایر

، 2 سال مدیر داخلی شعبه 1