رزومه اصلی

م نمازیان

متولد:

۲۲ - ۵ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

برنامه نویسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد معدل , ۱۶۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه الف 81

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۶۴

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

سفیدبام کرمانیان

، سخت افزار و شبکه

، مسئول IT

، کارشناس

دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

معنا افزار سامانه

، برنامه نویسی و نرم افزار

، مستندساز برنامه

، کارشناس