رزومه اصلی

الهام زارعی

متولد:

۲۹ - ۷ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

زیست شناسی سلولی ملکولی

بیوتکنولوژی ، دانشگاه آزاد ورامین ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

، پزشکی درمانی/پرستاری

، بخش پذیرش، نمونه گیری، جوابدهی

، کارشناس

مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

آزمایشگاه آرمین

، پزشکی درمانی/پرستاری

، بخش پذیرش

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

مطالعه زبان _ورزش_

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری