رزومه اصلی

وحید اکبری

متولد:

۲۴ - ۴ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مهندسی شیمی

پتروشیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۴

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۲۴

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی ، دانشگاه تکنولوژی مالزی ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷

شرکت کیمیا صنعت شرق

، مهندسی شیمی

، فرایند

فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹

پتروشیمی رازی

، مالی و حسابداری

، بازرس ایمنی

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

پتروشیمی رازی

، مهندسی صنایع

، کارشناس فرایند

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدلسازی با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی در سیستمهای بستر شناور

100% Complete

Ansys

80% Complete

Aspen Plus

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی