رزومه اصلی

Mahdi Meskin

متولد:

۱۸ - ۱۱ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیریت MBA

بازاریابی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳

رهنما

، برنامه نویسی و نرم افزار

، مدیر محصول

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

مامان پز

، برنامه نویسی و نرم افزار

، مدیر محصول

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت محصول

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete