رزومه اصلی

جعفر جعفری

متولد:

۵ - ۹ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت