رزومه اصلی

عبدالله زراعت پیشه

متولد:

۲ - ۱۲ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت و سازمان ها

استراتژیک ، دانشگاه نورث وسترن ، دکتری

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه علم و صنعت ، کارشناسی ارشد

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

مدیریت صنعتی

دانشگاه گیلان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵

کیلا

، منابع انسانی و آموزش

، معاون منابع انسانی

، مدیر ارشد

خرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

هوواوی

، منابع انسانی و آموزش

، شریک تجاری منابع انسانی

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳

دانشگاه نورث وسترن

، منابع انسانی و آموزش

، دانشجوی دکترا - کمک محقق - کمک استاد

مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹

ایرانسل

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر ارشد عملیات منابع انسانی

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷

ایرانسل

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر تامین و حفظ نیروی انسانی

مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶

ایرانسل

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۵

ایران خودرو

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

آذر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۲

پارس خزر

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Strategic management (مدیریت استراتژیک)

80% Complete

مدیریت منابع انسانی

80% Complete

MS Office

80% Complete

SPSS

80% Complete

Minitab

80% Complete

Microsoft Outlook

80% Complete

Internet

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی