چیاکو لطفی

متولد:

۷ - ۱۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

بیمارستان کرمانشاه

، پزشکی درمانی/پرستاری/

خرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

بیمارستان ارتش سنندج

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

بیمارستان بعثت سنندج

، پزشکی درمانی/پرستاری/

بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

هلال احمر سنندج

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی