مهدی راد

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

پروژه‌ها

۱۳۹۵

دکوراسیون داخلی

پیمانکار پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه نویسی MATLAB

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

شبکه سازی / شریک شدن

مشتری مداری

افتخارات

قهرماني در مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران

قهرماني مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران

مقام اول مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران