علی نیکبخت مایوان

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

شرکت پخش سراسری پاک

، سایر

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

12000000 ریال