پرند حقیقت

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

شیمی

کاربردی ، دانشگاه سمنان ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

شیمی

تجزیه ، دانشگاه سمنان ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , شرکت و ارایه پوستر درهجدهمین کنگره شیمی ایران شهریور 1394

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

آموزشگاه زبان اکسیر

، منابع انسانی و آموزش

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر گفتمان

، منابع انسانی و آموزش

مهر ۱۳۹۵ تاکنون

دانشگاه سمنان

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آموزش زبان انگلیسی

100% Complete

کار با دستگاه جذب اتمی AAS

100% Complete

کار با دستگاه FT-IR

100% Complete

کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر UV

100% Complete

کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC

40% Complete

کار با دستگاه hplc

40% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

chem office

100% Complete

Matlab

40% Complete

Experimental design

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

همکاری و مشارکت در تیم اجرایی کنفرانس آموزش شیمی

تابستان 1392

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی