رزومه اصلی

جمال صاحبی عزیز

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۸

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت مالی

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴

مجموعه ورزشی رفاهی برادران محبی

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴

تالار پذیرایی برادران محبی

، مالی و حسابداری

، مدیریت تالار

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه پارسیان تشریفات سامان

، مالی و حسابداری

، حسابدار

دی ۱۳۹۳ تاکنون

گروه حسابرسی و حسابداری میانبر

، مالی و حسابداری

، حسابدار

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت آکام سازه جاوید

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

خرداد ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت مائده شقایق رضوان

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت محورسازان اروند پارسیان

، مالی و حسابداری

، حسابرسی مالیاتی

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت راه سازی ایران

، مالی و حسابداری

، حسابرسی اجرایی