فاطمه صبوری

متولد:

۱۴ - ۱ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری