رزومه اصلی

ارسلان گلشنی

متولد:

۳۰ - ۵ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشگاه تهران ، دکتری

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷