رزومه اصلی

mhmmd salleh

متولد:

۱۱ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

مهندسی هوافضا

هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳

سازمان دارایی

، مالی و حسابداری

، مسئول مالیات ملک و خودرو

تیر ۱۳۹۵ تاکنون

دفتر تجاری سازی ایده ها

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، عضو واحد نوآوری

پروژه‌ها

۱۳۹۵

جشنواره غذا و صنایع وابسته

مدیر ارشد

۱۳۹۵

فرا ایده آب wetskills

مسئول اجرایی و مسئول بخش اسپانسرینگ

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت تعارض

مختصری از من

محمد صالح هجینی نژاد کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف