رزومه اصلی

Amir Alimaghaeifard

متولد:

۱۵ - ۸ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور شهریار ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵

اشتری

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر امور توسعه سرمایه گذاری و بازار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete