رزومه اصلی

پری حفیظی

متولد:

۱۳ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت ام بی ای

استراتژیک ، دانشگاه پیام نور همدان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ 3 مقاله در نشریات معتبر و اخذ گواهینامه

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری