آرش دارابی

متولد:

۱۰ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

مدارها و سیستم ها ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۳

خانه هوشمند

پروژه کارشناسی اینجانب بوده است. از AVR برای انجام پروژه استفاده شده است.
۱۳۹۴

دیکدر و انکدر ویتربی

پیاده سازی روی FPGA بوده است و با زبان توصیف سخت افزار VHDL انجام شده است.
۱۳۹۴

فشرده سازی و گسترده سازی سیگنال صوت

پیاده سازی روی FPGA بوده است و با زبان توصیف سخت افزار VHDL انجام شده است.
۱۳۹۵

طراحی مدار برای آی سی PLD-MAX7000

به وسیله ی نرم افزار Altium Designer مدار جانبی برای آی سی MAX7000 طراحی شده است.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ISE-Xilinx

100% Complete

Altium Designer (طراحی مدار)

100% Complete

cadance

60% Complete

Design Compiler

60% Complete

ADS

60% Complete

H-spice

80% Complete

Proteus

100% Complete

Codevision AVR

100% Complete

(Matlab (Wavelet-Image Processing- Neural Network-Filtering

100% Complete

(Office (Word-Excel-Power Point-Access

80% Complete

Microwind و L-Edit

60% Complete

silvaco

60% Complete

Navicate Sql و B4a

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی