رزومه اصلی

Milad Lurizadeh Lurizadeh

متولد:

۱۱ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی صنایع

تحليل سيستمها و برنامه ريزي ، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۸

برگر زغالی

، مالی و حسابداری

، صندوقدار

تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱

برگرزغالی

، سایر

، سرپرست شعبه قیطریه

فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵

رستوران ایتالیایی بونو ( زنجیره ای )

، سایر

، سرپرست شعبه ولی عصر

خرداد ۱۳۹۵ تاکنون

کافه گپنا

، سایر

، موسس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

راه اندازی رستوران بونو - شعبه ولیعصر

مدیر پروژه

۱۳۹۵

راه اندازی رستوران بونو - شعبه ظفر

مدیر پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی (MBA)

60% Complete

مدیریت پروژه

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری