فاطمه حجازی

متولد:

۱۵ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

اقتصاد

نظری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی معدل , ۱۴.۷۹

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

اقتصاد

محیط زیست ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

GPI

، مهندسی شیمی

خلاصه فعالیت‌ها : دوره کارآموزی نرم افزار همکاران سیستم را در این شرکت گذرانده ام

پروژه‌ها

۱۳۹۵

تحلیل اقتصاد سیاسی مقررات زیست محیطی در بهبود عملکرد محیط زیست

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

گذراندن دوره مالیات بر ارزش افزوده

100% Complete

مهارت های ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری