پیمان اسدی

متولد:

۱۹ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی هوافضا

عمومی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی معدل , ۱۶.۰۳

خلاصه فعالیت‌ها , مدیریت تیم اجرایی ساخت تونل باد مافوق صوت دانشکده مهندسی هوافضا عیب یابی و بهینه سازی سیستم خنک کننده نیروگاه شهید رجایی قزوین

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت کسب و کار

عمومی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۰۹

پروژه‌ها

۱۳۹۴

راه اندازی سیستم پخش و واردات مواد خارجی

مدیر تیم

وادات مواد غذایی خارجی از مبادی گمرکی جنوب کشور و پخش در شهر تهران و شمال غرب کشور

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

SPSS

80% Complete

لیزرل (Lisrel)

80% Complete

MS Project

80% Complete

Matlab

100% Complete

Ansys

60% Complete

Thermoflow

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Primavera

100% Complete

C++ Programming

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

100% Complete