عباس شاکی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

بیوتکنولوژی

میکروبی ، دانشگاه سراسری مراغه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , با توجه به موضوع پایان نامه که در زمینه سویه های ویروسی بوده آشنایی کامل با استخراج و پاساژ و تشخیص مولکولی ویروس دارم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

HSE

100% Complete

RT-PCR

100% Complete

enetic Engineering (مهندسی ژنتیک)

100% Complete

سینتیک آنزیمی

100% Complete

بیوانفورماتیک

80% Complete

آفیس

100% Complete

Graphic Design (طراحی گرافیک)

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

مختصری از من

با سلام. با توجه به اینکه پایان نامه اینجانب در زمینه شناسایی سویه های ویروسی بوده آشنایی کامل در زمینه استخراج و پاساژ و تشخیص مولکولی ویروس را دارم.