Hamzeh Pourtalari

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت عقاب

، صنایع غذایی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵

صنایع فلزی جورسرایی

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت بیبافت کلاردشت

، مهندسی برق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی