رزومه اصلی

محمدرضا نیکساز

متولد:

۲۶ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه فنی و سراسری پسران نیشابور ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵۷

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت تابان انرژی پاک بهینه

، مالی و حسابداری

، حسابدار و کمک حسابدار

، تازه کار

مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳

نان صنعتی بهشت

، مالی و حسابداری

، حسابدار کارخانه

، تازه کار

پروژه‌ها

۱۳۹۲

انجام حسابداری 6 ماهه شرکتی در نیشابور

حسابدار

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

انجام فعالیت هایی که به روند و توسعه فعالیت شرکت و یا روند کاری بنده توسعه بخشد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

انجام حسابداری بانک ملی ایران به عنوان کاراموزی و تقدیر از طرف بانک ملی