رزومه اصلی

علی مقدم

متولد:

۲۳ - ۵ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت کشت و صنعت دشت طلوع مارال

، مالی و حسابداری

، رئیس حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : کنترل و ممیزی اسناد - ارزش افزوده - گزرشات فصلی - حقوق - تامین اجتماعی - دارایی و سایر امورات جاری مالی و حسابداری و همچنین پیگریهای درخصوص تسهیلات

فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت پیمانکاری تی تس

، مالی و حسابداری

، رئیس حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : رسیدگی اسناد - صدور اسناد - حقوق و دستمزد - بیمه و مالیات و سایر امور جاری حسابداری

تیر ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت خدمات مالی و حسابرسی عصر اندیشه مهر

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : صدور سند حسابداری - حقوق و دستمزد - طراحی کدینگ - مراجعه به سایر شرکتهای مورد قرارداد شرکت جهت استقرارو کدینگ وآموزش و طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آموزش و استقرار نرم افزار های مالی

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

100% Complete

مختصری از من

آشنا با نرم افزار های مالی ازقبیل : تدبیر - همکاران سیستم - رایورز - فراپیام - نوسا- حسیب - پیوست - شماران - ورانگر و اکثر نرم افزار های مالی بازار - مسلط به نرم افزارهای ,Microsoft Offic - آشنا به نرم افزار Microsoft SQL Server