رزومه اصلی

فاطمه عینی

متولد:

۲۱ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت

کسب و کار ، دانشگاه اتاق بازرگانی ایران ، کاردانی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۹۱

شرکت خودرو سازی سایپا -

، مسئول دفتر

، اپراطور

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳

شرکت صنعتی پتروپایاوند

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت الفهیم

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت ایمن سامانه پارس

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت پویش مکانیک

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

ترکی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری