فرناز افشار

متولد:

۲۱ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۷.۹۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مربیگری

60% Complete

زبان انگلیسی

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)