غزاله سامانیان نوبندگانی

متولد:

۲۷ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , کسب رتبه دوم کلاسی در دو دوره متوالی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

بیمارستان شهید چمران

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

اینجانب به مدت 6 ماه در پذیرش تصویر برداری بیمارستان چمران مشغول به گذراندن طرح خود بوده که با توجه به توانائی های خود به بخش بیمه منتقل شده و در آنجا مشغول به کار شدم . در این بخش برگ بیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نیروهای مسلح را چک کرده و از کسورات جلوگیری می شد و همچنین تاییدیه اینترنتی سندهای تامین اجتماعی نیز گرفته می شد . به مدت 1 سال و 3 ماه در قسمت بیمه بیمارستان چمران مشغول به کار می باشم .