یسری رضائی

متولد:

۶ - ۱۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۴.۰۶

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶

شرکت توسعه لعاب تهران

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام دادن کلیه امور حسابداری از قبیل صادر کردن فاکتور فروش و ثبت کلیه فاکتورهای خرید و فروش و ثبت حساب های دریافتنی مشتریان و ثبت گردش بانکها و خزانه داری و دستور دریافت و پرداخت چکها و چک کردن کلیه گردش حسابهای مشتریان.....و مسئول کل امور اداری شرکت (از قبیل اداری، انبار (کاردکس قطعات ) و امور دفتری و هماهنگی بین مشتریان و مسئول تولید) علت ترک کار: اتمام قرارداد فی ما بين ، در جستجوی ارتقاء شغلی وشرایط و موقعیت بهتر می باشم.

مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

قطعات pvc

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : انجام دادن حسابداری و امور دفتری شرکت علت ترک کار : نداشتن بیمه و انتقال محل سکونت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری

100% Complete

کارشناس امور اداری

100% Complete

Microsoft Word ,Microsoft Excel

80% Complete

نرم افزار حسابداری جهش شبیه همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی