رضا جوادی

متولد:

۲ - ۱۰ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی ، دانشگاه دانشگاه آزاد ساوه ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت رکن سوله مامونیه

، مهندسی صنایع

شهریور ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶

شرکت کاوه فلوت ساوه

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۴

رستوران بلور برگر لواسان

، مالی و حسابداری

، کارشناس