فرامرز تیموری

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

سینما

تدوین ، دانشگاه هنر تهران ، کارشناسی