رزومه اصلی

حسین گرجی زاده

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷

لیسانس پرستاری

پرستاری ، دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ، کارشناسی معدل , ۱۲.۷۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۷

بیمارستان بقیه الله تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری

، پرستار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 5 سال پرستار

فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۲

بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس

، پزشکی درمانی/پرستاری

، سوپروایزر و سرپرستار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 5سال سوپروایزر و سر پرستار

فروردین ۱۳۸۳ تاکنون

بیمارستان مسلمین

، پزشکی درمانی/پرستاری

، سر پرستار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 4 سال سر پرستار بخش جراحی برادران

فروردین ۱۳۸۷ تاکنون

بیمارستان مسلمین

، پزشکی درمانی/پرستاری

، پرستار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 7سال پرستار بخش اورژانس

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

نیرو مسلح

، پزشکی درمانی/پرستاری

، مربی دانشجوهای پرستاری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 2سال مربی دانشجوهای پرستاری

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۳

درمانگاه محمد رسول الله

، پزشکی درمانی/پرستاری

، پرستار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : پرستار بخش فوریت ها