رامین امیدی

متولد:

۱۸ - ۴ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

دانشگاه صبح صادق

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت تعاونی قلمزنان اصفهان

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت طلوع حسابداران

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز

، سایر

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

آموزشگاه فنی وحرفه ای راد

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : برگزاری دوره های حسابداری تکمیلی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت احرار سپاهان

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت قیرکشداران

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت بتن نور نجف آباد

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت نیکو نساج

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت ساراکاشی

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت صنایع ریخته گری

بازرس وحسابرس

۱۳۹۵

شرکت کوثرسلامت سپاهان

مشاورمالی

۱۳۹۵

شرکت آب وفاضلاب اصفهان

حسابرس

افتخارات

رتبه دوم خوشنویسی درآموزش پرورش ناحیه 4

رتبه اول خوشنویسی درآموزش وپرورش ناحیه 4

رتبه برتر خوشنویسی درآموزش پرورش ناحیه 4

داور مسابقات خوشنویسی در موسسه آموزش عالی صبح صادق

عضو انجمن علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی