Hooman Moradi

متولد:

۲۷ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی نفت

بهره برداری از منابع نفت ، دانشگاه آزاد واحد مرودشت ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی نفت

حفاری ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرگز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پروژه‌ها

۱۳۹۴

بررسی افزایش برداشت در مخازن نفت و گاز

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار well test 300

40% Complete

Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی