فرهاد عارفی

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی کرمان معدل , ۱۷.۰۴

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۰۸

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

آموزش پرستاری

بهداشت جامعه ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵۶

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰

اورژانس 115

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹

بیمارستان سیدالشهدا کرمان

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آبان ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۳

بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آذر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴

بیمارستان امام خمینی(ره)

، پزشکی درمانی/پرستاری/

آذر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

دانشکده پرستاری جیرفت

، مهندسی برق

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

معاونت اموزشی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete

جستجوی پیشرفته مقالات و کار با نرم افزار ENDNOTE

80% Complete

احیای پیشرفته اطفال و بالغین

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی