رزومه اصلی

رامین زمین پیما

متولد:

۱۴ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت